Project 26/47

Vlietvoorde

Leidschendam-Voorburg

Het verhaal achter Vlietvoorde

Vlietvoorde ligt op de grens van duinen en polder in Leidschendam-Voorburg. Duurzaamheid en natuurinclusiviteit komen hier niet alleen tot uiting in de bebouwing, maar ook in de omgang met de rijke historie. Uniek is dat ingepolderd landschap wordt teruggegeven aan de natuur. Door de pompen stop te zetten loopt veenland deels weer onder water. Zo wordt de overgang van strandwal naar veenweidegebied benadrukt. De 150 exclusieve, voornamelijk grondgebonden, woningen zijn écht onderdeel van dit landschap waar groen en water elkaar afwisselen. Bewoners zijn te gast. Karakteristieke gebiedskenmerken, zoals de strandwal, het coulisselandschap, de opvaarten en de Vliet, vormen de basis voor de drie woonbuurten Bos, Kreek en Plas. Bijzonder is de hechte duurzame gemeenschap die hier ontstaat door veel gezamenlijke voorzieningen. Er komen geen traditionele voor- en achtertuinen, maar een grote gemeenschappelijke groene ruimte waar alle bewoners voor een deel eigenaar van zijn. Echt samenleven op een duurzame, natuurinclusieve manier.

Vlietvoorde in getallen

3
woonbuurten
150
woningen
17e
-eeuws landschap
4
landschappen
Vlietvoorde Leidschendam Voorburg Bovenaanzicht
Wonen als gast in het landschap

Wie straks in Vlietvoorde woont, leeft in harmonie met het historische landschap. Het landschap wordt teruggegeven aan de natuur, door het deels weer onder water te zetten. Zo wordt de overgang van strandwal naar veenweidegebied benadrukt. De architectuur voegt zich naar deze verschillende landschappelijke kwaliteiten. De strandwal, het coulisselandschap, de opvaarten, de Vliet en het Romeinse kanaal van Corbulo, ze vormen de basis voor de woonbuurten. Dit versterkt de cultuurhistorische kwaliteiten. In Vlietvoorde woon je in het bos, of in en bij het water. Een  duurzame hechte woongemeenschap, die te gast is in de natuur.

In Vlietvoorde zijn de woningen te gast in het landschap. Zo houden we optimaal rekening met het unieke, duurzame DNA van de plek
Theo Van Der Plas Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Theo van der Plas
Projectdirecteur
Mail Theo van der Plas

De ontwikkeling van Vlietvoorde

Vlietvoorde in beeld

Vlietvoorde Leidschendam Voorburg Vogelvlucht

Duurzaamheid speelt een grote rol in de nieuwe woonbuurt Vlietvoorde. Voor de exclusieve woningen worden duurzame materialen gebruikt, en ook de omgang met het landschap is duurzaam. Kenmerkende elementen uit het 17e-eeuwse landschap worden behouden en geïntegreerd in de nieuwe buurt. Zo ontstaat een duurzame, natuurinclusieve gemeenschap.

Door de onderbemaling stop te zetten wordt een deel van het landschap weer onder water gezet, zoals het in de 17e eeuw ook was. Hiermee wordt het landschap teruggegeven aan de natuur. Het vormt de gemeenschappelijke en duurzame drager van de wijk. Parkeren gebeurt bijvoorbeeld in, onder of tussen de woningen, om het groene beeld niet te verstoren. De woningen zelf worden CO2-neutraal gebouwd in een duurzame houtconstructie. Ze krijgen geen gasaansluiting, zijn optimaal geïsoleerd en worden voorzien van duurzame installaties. Door het enorme waterbergend vermogen van de gezamenlijke groene ruimte en de waterlopen is Vlietvoorde zeer klimaatadapatief. 

Vlietvoorde is een duurzame natuurinclusieve woonbuurt. Met respect voor het eeuwenoude landschap wordt hier een hechte community gecreëerd. Een plek voor mensen die bewust met elkaar en met hun omgeving omgaan. Dit komt niet alleen tot uiting in de exclusieve woningen, maar ook in de omgang met het landschap.

Het eeuwenoude landschap is dé eyecatcher van Vlietvoorde. Het komt terug in de nieuwe woonbuurt door de oude strandwal, het coulisselandschap, de opvaarten, de Vliet en het Romeinse kanaal van Corbulo volop de ruimte te geven. Ook de architectuur voegt zich naar het landschap. Bijvoorbeeld door donkere houttinten in het Bos en lichtere kleuren voor de woningen aan het water. Zo gaan de woningen op in hun omgeving. Het 17e-eeuwse landgoed Oostbosch wordt op een beeldbepalende 21e-eeuwse wijze opnieuw vormgegeven als gemeenschappelijk forum voor duurzame voorzieningen en sociale activiteiten. Dieper gelegen prehistorische resten blijven behouden door ‘archeologisch vriendelijk’ te bouwen.

Vlietvoorde Leidschendam Voorburg Vogelvlucht

In Vlietvoorde woon je midden in een cultuurhistorisch landschap met veel groen en water. Samen ben je eigenaar van de groene ruimte, zo ontstaat een hechte en duurzame gemeenschap.

Ontdek het gebied

Onze partners

Verduurzamen door bewoners te faciliteren en mobiliseren
In Vlietvoorde bouwen we archeologisch-vriendelijk. Het Romeinse kanaal van Corbulo is ingepast in de plannen. Door slim te bouwen blijven prehistorische resten in de bodem behouden. Het 17e-eeuwse landgoed Oostbosch wordt op 21e-eeuwse wijze vormgegeven, en gaat dienst doen als gezamenlijk forum voor duurzame voorzieningen en sociale activiteiten
Ariën Versteeg
Projectleider gemeente Leidschendam-Voorburg

Op de hoogte blijven van ons werk?