Project 27/47

Wielewaal

Rotterdam

Het verhaal achter Wielewaal

De Wielewaal in Charlois, Rotterdam-Zuid ligt aan de rand van het Zuiderpark. De homogene vroegnaoorlogse wijk met noodwoningen wordt een veerkrachtige, kleurrijke en inclusieve wijk met woningen in verschillende prijsklassen: koopwoningen, sociale huur en middensegment huurwoningen. Het aanbod varieert van eengezinswoningen, tweekappers en vrijstaande woningen tot appartementen. Hierdoor wordt de nieuwe Wielewaal een diverse en vitale stadswijk, die naadloos aansluit bij de Woonvisie én Resilience Strategie van de gemeente Rotterdam. Bijzonder is het herstructureringsproces waarbij BPD de integrale gebiedsontwikkeling overneemt van woningcorporatie Woonstad. De van oudsher sterke sociale cohesie komt ook in de nieuwe Wielewaal terug. Van begin af aan worden oude en nieuwe bewoners betrokken bij de herontwikkeling van hun buurt. Samen werken ze aan een nieuwe community. Ook wordt de wijk, met het vertrouwde beeld van het gebogen stratenpatroon, beter aangesloten op de omliggende wijken en het Zuiderpark. Hierdoor wordt de nieuwe Wielewaal echt onderdeel van de stad.

De Wielewaal in getallen

675
nieuwe woningen totaal
248
betaalbare woningen totaal
100
huurwoningen in middensegment
148
sociale huur/koopwoningen
Wielewaal BPD 001
Sterke sociale cohesie

De Wielewaal is een groene wijk met van oudsher een sterke sociale cohesie. Community building met oude en nieuwe bewoners is een belangrijk onderdeel van de herstructurering. Al voor de start van de bouw. Het Wielewaalhuis, de deeltuin en de virtuele Wielewaal vormen de spil van de community. Hier ontmoeten bewoners elkaar en worden activiteiten georganiseerd. In de deeltuin kunnen bewoners kiezen welke struiken en bloemen er in hun voortuin komen. Door het organiseren en activeren van een offline en online netwerk van actieve bewoners, betrokken professionals en creatieve initiatiefnemers, ontstaat een veerkrachtige, inclusieve wijk waarin iedereen zijn aandeel neemt.

In de Wielewaal werken we samen met de gemeente, Woonstad, ASVZ Zorg en Syntrus Achmea aan een veerkrachtige, inclusieve wijk. Community building maakt de buurt
Paul Becht Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Paul Becht
Ontwikkelingsmanager
Mail Paul Becht

De ontwikkeling van de Wielewaal

Wielewaal BPD 009
Wielewaal BPD 004
Wielewaal BPD 005
Wielewaal BPD 007
07 STREAMER2 TON 4088 Kopiëren (1)
Wielewaal BPD 003
Wielewaal BPD 006
Wielewaal BPD 008

De herstructurering van de Wielewaal is een uniek proces. Als integrale gebiedsontwikkelaar neemt BPD de gebiedsontwikkeling van woningcorporatie Woonstand over. Hierbij zet BPD echt in op een inclusieve leefomgeving, inclusief ontwerp, aanleg, beheer van de openbare ruimte en zorg voor voorzieningen.

Huur of koop je een huis in de Wielewaal, dan heb je automatisch een aandeel in de wijk. Bewoners zijn met hun buren verantwoordelijk voor het onderhoud van de gedeelde openbare ruimte en gedeelde ontmoetingsruimten. Iedereen die woont, werkt, naar school of naar de dagbesteding gaat in de Wielewaal, kan gebruikmaken van de offline en online activiteiten van de Stichting Allemaal Wielewaal, die gedurende het hele herstructureringsproces door BPD wordt gefaciliteerd. In de nieuwe Wielewaal maken mensen de wijk. Daar horen ook de zorginstelling voor mensen met een meervoudige handicap (ASVZ) en de Van Voorthuysenschool voor moeilijk lerende kinderen bij.

Wielewalers zijn gehecht aan hun buurt. Dat maakt de sociale cohesie sterk. Ook in de nieuwe Wielewaal kan een groot deel van de oude bewoners terugkeren in een nieuwe woning. Er komen 248 betaalbare woningen in een groene buurt met herkenbaar gebogen stratenpatroon.

Het zo kenmerkende groene uiterlijk van de oude Wielewaal blijft ook in de nieuwe Wielewaal herkenbaar en wordt aangevuld met een breed scala aan bloemen en planten. De eenduidigheid van de architectuur van de noodwoningen komt terug in het nieuwe woningontwerp en wordt verrijkt met markante hoekoplossingen, luifels en diverse, kleurrijke beplanting. De diversiteit in woningtypen maakt de buurt aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen. Dit zorgt ervoor dat een groot deel van de oud-Wielewalers terugkeert naar hun eigen buurt. Het typerende gebogen stratenpatroon blijft behouden, nieuwe verbindingen met de omgeving maken Wielewaal onderdeel van de stad.

07 STREAMER2 TON 4088 Kopiëren (1)

Het groene, verbindende raamwerk is de belangrijke kwaliteitsdrager voor de nieuwe woningen. Alle straten komen uit op deze groene zones, die verrijkt worden met veel bloemen. Zo wordt de nieuwe Wielewaal een kleurrijke botanische tuin.

Ontdek de omgeving

Onze partners

Groene, kleurrijke wijk
De Wielewaal aan de rand van het Zuiderpark is uitbundig groen, lommerrijk en ruim van opzet. Je bent nooit meer dan zeventig meter verwijderd van een wandeling in het groen
Anneke Nauta
Mede-eigenaar BleekerNauta Landschapsarchitecten

Op de hoogte blijven van ons werk?