Over BPD

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is een gebiedsontwikkelaar die aantrekkelijke leefomgevingen realiseert in Nederland en Duitsland. Sinds onze oprichting ruim 75 jaar geleden in 1946 – toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten – heeft BPD inmiddels de bouw van ruim 380.000 woningen mogelijk gemaakt. Met trots zien we dat er vandaag meer dan één miljoen mensen in woonwijken wonen waarin onze bijdrage zichtbaar is. Met onze integrale aanpak bij iedere gebiedsontwikkeling zetten we in op betaalbaarheid en duurzaamheid. Zodat we inclusieve leefomgevingen creëren met integrale aandacht voor de fysieke, ruimtelijke en sociale dimensie van het wonen. Dat doen we vanuit onze maatschappelijke overtuiging dat iedereen recht heeft op een fijn en betaalbaar thuis in een prettige leefomgeving. En dat blijven we doen, zodat fijn wonen ook voor de komende generaties mogelijk blijft.

BPD nieuwbouw voor gezin met kinderen
Ons verhaal

Al sinds 1946 zorgen we voor woonplezier. En houden we wonen voor iedereen bereikbaar. Dat zien we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar zijn we trots op. Elke dag zetten we ons in voor duurzame, betaalbare, inclusieve leefomgevingen. In elke regio. Voor iedere bewoner. Zo maken we een thuis mogelijk voor iedereen.

Kunst In BPD Gebouw Amsterdam 33
Onze organisatie

BPD telt ruim 770 medewerkers en werkt vanuit ruim 20 kantoren in Nederland en Duitsland. Het internationale en Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, het Duitse hoofdkantoor is gevestigd in Frankfurt. We werken bewust niet vanuit één kantoor, maar zijn sterk vertegenwoordigd in alle regio’s en actief in vrijwel alle gemeenten. Hierdoor begrijpen we lokale behoeften en uitdagingen als geen ander. Ons bedrijf wordt centraal gestuurd door de Managing Board. Beleid en besluiten worden door de Nederlandse en Duitse managementteams regionaal geïmplementeerd.

BPD nieuwbouw voor jong stel
Onze aanpak

Gebiedsontwikkeling is per definitie een opgave voor de lange termijn. BPD ontwikkelt gebieden en wijken waarin mensen plezierig kunnen wonen, werken en ontspannen. Het zijn levendige wijken die goed bereikbaar zijn per fiets, auto en/of openbaar vervoer, gericht op diverse doelgroepen, met betaalbare en energiezuinige woningen. Deze ambitie kunnen we alleen waarmaken met een integrale aanpak van wonen, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit. BPD concentreert zich daarbij vooral op concept- en gebiedsontwikkeling. Daar ligt onze kracht.

BPD nieuwbouw voor starters
Werken bij

Medewerkers van BPD zijn de sleutel van het bedrijf. Zo’n 420 ervaren professionals in Nederland en ruim 350 in Duitsland werken dagelijks aan de meest uiteenlopende projecten. Zij kenmerken zich door hun ondernemende aanpak en passie voor hun vak. Om te kunnen zorgen dat BPD'ers in hun dagelijks werk kunnen blijven excelleren, investeren we continu in het ontwikkelen van hun kennis en expertise. Daarnaast hebben we consequent en continu aandacht voor het optimaliseren van ons kennismanagement. Zo zorgen we voor een hoogwaardig personeelsbestand.

Martijn Sandberg Cut Painting Kunst En Cultuur Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van leefomgevingen. Al sinds de oprichting in 1946 zijn kunst en cultuur verbonden aan ons bedrijf. Op uiteenlopende manieren. Al ruim 35 jaar draagt het BPD Cultuurfonds bij aan de totstandkoming van kunst- en cultuurprojecten die een relatie hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, maatschappelijke vraagstukken, natuur & landschap en kunst in de openbare ruimte. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit en de beleving van de leefomgeving in Nederland. Via BPD Kunstprojecten realiseren wij kunst en cultuurprojecten in de gebiedsontwikkelingen van BPD. Daarnaast beschikt BPD al bijna 50 jaar over een eigen kunstcollectie met ruim 1.000 hedendaagse (inter)nationale kunstwerken.

Kinderenzuid Afrikajpg
BPD is partner van HomePlan

Sinds 2019 is BPD partner van Stichting HomePlan. Stichting HomePlan zorgt voor huisvesting voor de allerkwetsbaarste gezinnen in Midden- en Zuid-Amerika en verschillende landen in zuidelijk Afrika. Daar waar de nood dus het allerhoogst is. De afgelopen vier jaar hebben we al meer dan 100 gezinnen een nieuw huis, thuis en daarmee een toekomst gegeven. Ook dragen we bij aan computerscholen, moestuinen en een bakkerij. De komende jaren zetten wij deze steun onverminderd voort. 

Op de hoogte blijven?