Project 44/47

Nuenen West

Nuenen

Het verhaal achter Nuenen West

Nuenen West is een integraal nieuwbouwplan met een dorpse uitstraling. De wijk biedt ruimte aan wonen, leren, spelen, ontmoeten en ontspannen. Het gebied bestaat uit gevarieerde buurtjes. In het midden van het plan is de nieuwe basisschool Het Mooiste Blauw gerealiseerd. Voor deze plek is in co-creatie het inrichtingsontwerp gemaakt. Het ligt centraal in Nuenen West en gaat fungeren als ‘dorpsplein'. In Nuenen West is veel aandacht voor gemoedelijkheid, ontmoeting en sociale samenhang. Dit komt terug in alle delen van de wijk, zoals de brinken, hofjes en de grote parken en is vastgelegd in het stedenbouwkundig plan. Het geldt ook voor de toekomstige voorzieningen, zoals de buurtschuur, de pluktuin en de look & feel van de nieuwe woningen. Alles ademt de sfeer van een eigentijdse vertaling van het Nuenense DNA.

Nuenen West in getallen

1.615
woningen
90
hectare totale oppervlakte
405
sociale woningen (huur en koop)
1
basisschool
Nuenen-West
Landschappelijke sfeer

De wijk krijgt een dorps karakter dat past bij Nuenen. Het zal bestaan uit groene hofjes en slingerende straatjes met gebakken klinkers. Nuenen West is niet te vergelijken met een gemiddelde nieuwbouwlocatie. Authentieke kenmerken zoals bestaande historische wegen, oude bomen, boerderijen en de Opwettense watermolen blijven bestaan. Ook grenst de wijk direct aan mooie natuur. Aan de westzijde ligt het Dal van de kleine Dommel en Dommel waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen, paardrijden en kanoën. De landschappelijke geschiedenis die Nuenen kent, zie je terug in nieuwbouwwijk Nuenen West.

De nieuwbouwwoningen in de wijk staan aan korte straatjes die allemaal uitkomen op een groen hofje. Kinderen kunnen hier veilig buiten spelen. De huizen hebben de sfeer van oude karakteristieke huizen, maar met het comfort van nu. Nuenen West ligt gunstig. Vanuit de nieuwbouwwijk ben je met 5 minuten fietsen in de gezellige dorpskern van Nuenen. Met de auto sta je binnen een kwartier in het centrum van Eindhoven.

Ook met het openbaar vervoer is Nuenen West goed bereikbaar. Met buslijn 21 en 22 ben je snel in het centrum van Eindhoven of Nuenen. Ook ligt aan de Europalaan de 2e HOV-lijn. HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Dit is een supersnelle busverbinding die gaat van Nuenen via Nuenen West naar Winkelcentrum Woensel en het busstation in Eindhoven. Je bent dus zo in Nuenen, Eindhoven en Winkelcentrum Woensel!

Rustig, ruim en met de gezelligheid van het Brabantse dorp, maar ook de dynamiek en de voorzieningen van de stad binnen handbereik

De ontwikkeling van Nuenen West

Smart community

Slimme oplossingen worden over de grenzen van de nieuwe woonwijk Nuenen West gedeeld met Nuenen en Eindhoven. Denk bijvoorbeeld aan slimme afvaloplossingen of het delen van elektrische auto’s.

De ambitie is om van Nuenen West een ‘smart community’ te maken. Dit past goed bij het regionale profiel van Brainport Eindhoven. Ook sluit dit aan bij het streven van BPD om van de wijk een comfortabele en sociaal prettige wijk te maken die uitdrukkelijk vernieuwend en toekomstbestendig is. Zo wordt er als eerste nieuwbouwwijk in de regio Eindhoven speciaal voor de bewoners een ‘buurtapp’ aangeboden. Deze applicatie voor de smartphone wordt gratis en exclusief aan de inwoners van de wijk ter beschikking gesteld door BPD en zorgt ervoor dat inwoners elkaar snel leren kennen en allerlei klussen en vragen kunnen delen met elkaar.

De buurtapp heeft verschillende handige functionaliteiten. Denk aan: op iemands planten en huisdieren passen tijdens vakantie, een klusje doen bij iemand die daar zelf niet handig in is, het ruilen van spullen of elkaars kinderen naar zwemles brengen. Maar ook aan buurtpreventie, gezondheid en welzijn, samen dingen doen, vraag en aanbod en buurtactiviteiten. Zo wordt de buurt op een laagdrempelige en slimme manier sociaal met elkaar verbonden.

BPD nieuwbouw voor starters
Nuenen West Nuenen BPD 002
Nuenen-West
BPD nieuwbouw voor gezin met kinderen
Nuenen-West
Nuenen West Nuenen BPD 001
BPD nieuwbouw voor gezin met oudere kinderen
Nuenen West Nuenen BPD 000
Nuenen West Nuenen BPD 003

De nul-op-de-meter woningen in Nuenen West zijn zeer goed geïsoleerd en alle ramen zijn voorzien van 3 laags isolatieglas. Ze zijn niet voorzien van een cv-ketel maar van een duurzame warmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt. Ook wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en hebben de woningen geen gasaansluiting. De daken aan de zuidzijde zijn bekleed met zonnepanelen waarmee eigen energie wordt opgewekt. De energiemonitor geeft continu aan hoeveel energie er verbruikt én opgeewekt wordt. Dankzij deze maatregelen hebben bewoners die bewust met energie omgaan geen energiekosten meer. Bij normaal gebruik woont de bewoner dus bijzonder duurzaam en bespaart op zijn of haar woonlasten.

Nuenen West Nuenen Feest

De huizen in Nuenen West staan aan slingerende straatjes, gezellige pleintjes en groene hofjes, waar kinderen vrij kunnen spelen. De wijken bestaan elke keer uit buurtjes met verschillende woningtypes. Elk wijkje wordt eerst afgebouwd, voordat met een volgende wordt gestart. Dat betekent dat de straten, de verlichting, het groen en de speelvoorzieningen zijn aangelegd, zodra bewoners in hun nieuwe huis trekken. Zo woont iedereen direct in een prettige en veilige woonomgeving.

Ontdek het gebied

Meer dan alleen wonen

Onder het motto ‘samenwerken brengt ons verder’ hebben basisschool De Mijlpaal, gemeente Nuenen en BPD gezamenlijk naar de toekomstige inrichting van de openbare ruimte nabij de nieuwe basisschool in Nuenen West gekeken.

Uitgangspunt is het creëren van een dubbelfunctie voor deze plek; een openbare ontmoetingsruimte in de wijk en een schoolplein voor de bovenbouwleerlingen van jenaplanschool Het Mooiste Blauw. Door in een vroeg stadium samen na te denken over gebruikswensen, belevingswaarden en inrichtingseisen is het ontwerpproces voorzien van input van alle betrokken partijen – waaronder ouders van leerlingen, schoolbestuur PlatOO, projectontwikkelaars van BPD en beleids- en uitvoeringsmedewerkers van de gemeente Nuenen. Co-creatie door ontwerpers, beheerders en de toekomstige gebruikers dus.

Onze Partners

Zij bouwen samen aan Nuenen West
BPD Ontwikkeling vroeg ons in 2009 het gehele project- en procesmanagement voor onze rekening te nemen. Specifieker: er werd ons gevraagd om onze expertise op het gebied van planeconomie, planologie en realisatie in te zetten. Sindsdien ondersteunen we de directie, onderhandelen met de gemeente, bereiden aandeelhoudersvergaderingen voor en sturen de diverse partners aan: van planvorming tot en met de realisatie van deze nieuwe woonwijk met 1.500 woningen
Harrie Buijs
Directeur bij De Essentie

Op de hoogte blijven van ons werk?