Project 32/38

Kortenoord

Wageningen

Het verhaal achter Kortenoord

De nieuwe woonwijk Kortenoord verrijst op het voormalig universiteitsterrein in Wageningen, nabij het stadscentrum. De wijk bestaat uit circa 1.100 woningen. Duurzaamheid is het leidende thema. De hele wijk is vanaf 2011 gasloos ontwikkeld en de temperatuur in de nieuwe woningen wordt geregeld via bodemenergie. Het eerste deelgebied ‘Mozaïekpark’, bestaande uit 356 woningen, is in 2017 opgeleverd en de werking van de duurzame woningen is sinds die tijd intensief gemonitord. Hieruit blijkt dat verschillende woningen het label ‘energienotaloos’ of zelfs ‘nul-op-de-meter’ verdienen. Bij alle verschillende typen woningen in Kortenoord staat de duurzame omgang met energie voorop.

Kortenoord in getallen

1.100
woningen
880
koopwoningen
220
sociale huurwoningen
Kortenoord Wageningen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Groen, groener, groenst

Kortenoord kenmerkt zich door het vele groen. Dit is onder andere zo ingericht om hittestress te verminderen. Oude, majestueuze bomen die al in dit gebied stonden, werden behouden om schaduw te behouden en sfeer te geven aan de buurt. Ook is er een groot aantal nieuwe bomen geplant en zijn er groene tuinafscheidingen tussen woningen aangebracht. Verder is er gewerkt met doorgaande, groene ‘longen’ (assen) in de wijk. Naast klimaatvoordelen, maakt groen een buurt een stuk aangenamer en sfeervoller voor bewoners om in te wonen.

We bouwen op duurzame wijze aan een toekomstbestendige wijk, met oog voor klimaatadaptiviteit. Zoals een waterbergingsgebied en een speeltuin van hergebruikte materialen
Gonny Doornbos Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Gonny Doornbos
Ontwikkelingsmanager
Mail Gonny Doornbos

Kortenoord in beeld

Kortenoord Wageningen BPD Blok Fase 2
Kortenoord Wageningen BPD Interieur 195
Kortenoord Wageningen BPD Blok 12A
Kortenoord Wageningen BPD Blok Interieur
Kortenoord Wageningen BPD Blok Fase 2 Blok 15F
Kortenoord Wageningen BPD Blok Vrijstaand
Kortenoord Wageningen BPD Blok 7A
Kortenoord Wageningen BPD Vogelvlucht

Kortenoord ademt duurzaamheid. Al lang voordat gasloos de norm werd in Nederland, was deze wijk volledig gasloos. En nog steeds liggen de ambities voor een duurzame omgeving hoog in deze nieuwe woonwijk. Dit uit zich in de energievoorzieningen in de woningen, maar ook in de gehele wijk. Energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid staan centraal in de ontwikkeling van deze wijk.

In Kortenoord is veel gedaan aan het versterken van de natuur door kritisch te kijken naar de groenvoorziening in de wijk. Naast het behoud van bestaande bomen en het aanbrengen van nieuw groen is er zelfs gekeken naar verschillende soorten gras. In de directe omgeving is er een plek voor adaptatie van bijenvolken. Door inzet van slimme bouwlogistiek wordt de CO2-afdruk en de belasting voor de bestaande wijk verminderd.

Om een gezonde leefomgeving te bevorderen, worden aan de rand van de wijk sporttoestellen geplaatst voor het beoefenen van verschillende sporten. De gemeente Wageningen heeft gezondheidseisen en inclusiviteitsdoelen gesteld waar BPD op aansluit. Voor Buitenoord, het laatste deelplan van de wijk Kortenoord, betekent dit dat 20% sociale huurwoningen met 14 woningen voor autistische jongeren en 20% sociale koopwoningen met voorrang voor scheefhuurders uit de sociale sector worden gerealiseerd.

Kortenoord Wageningen BPD Blok Fase 2 Blok 15F

Kortenoord - een groene wijk in het westen van Wageningen met 2 reeds opgeleverde wijken: Mozaïekpark en Tuinwijk. Wijk 3, Buitenoord, ligt aan een uitgestrekt stiltegebied dat dé basis voor de wijk vormt. Lange groene lanen, buurten met bloeiende fruitbomen en natuurlijke struinpaden geven een landelijk karakter aan deze stadse wijk.

Ontdek het gebied

Onze partners

Wat zeggen zij over Kortenoord?
In Tuinwijk, het 2e deelplan van Kortenoord, gaat de doelstelling om betaalbare eengezinswoningen in Wageningen te realiseren hand in hand met klimaatdoelstellingen. Alleen al in dit deel van Kortenoord zijn 55 sociale huurwoningen en 55 betaalbare koopwoningen van € 200.000 v.o.n. gerealiseerd
Han ter Maat
Voormalig wethouder gemeente Wageningen

Op de hoogte blijven van ons werk?