Het onzichtbare zichtbaar maken

Visualisatie van technische aspecten binnen de vastgoedketen biedt kansen om toekomstbestendiger te ontwerpen. Maar om daar te komen is wel een investering in nieuwe toepassingen nodig. Håvard Haukeland, directeur bij Autodesk en medeoprichter van Spacemaker, deelt zijn visie op digitalisering.

'De vastgoed- en bouwsector is wereldwijd de grootste activaklasse, en tegelijk is het de minst digitale industrie. Tegenwoordig worden er zelfs raketten gemaakt met de 3D-printer, maar veel gebouwen worden nog steeds gepland en gebouwd met papieren tekeningen, handwerk en menselijke intuïtie. Hoewel veel van de planning al digitaal gebeurt, wordt het bouwproces vaak nog doorbroken met analoge handelingen. Dit maakt van de vastgoedwereld een heel opwindende branche: er liggen veel kansen. Maar die kansen moet je dan wel grijpen. Vastgoedprofessionals zouden meer tijd mogen investeren in het leren werken met nieuwe tools. Vaak willen bedrijven nog wel een pilot doen of ze zetten de software in voor één of twee projecten, maar ze geven die software vervolgens niet de ruimte om hun meerwaarde te bewijzen. Terwijl de voordelen vaak pas bij een brede en langduriger inzet duidelijk worden. Daarnaast speelt mee dat niet alle partijen in de keten over de benodigde digitale budgetten beschikken; hierin kan de branche nog meer samen optrekken. Onze succesvolste klanten kenmerken zich door hun open blik en manier van werken. In plaats van dat ze in een lineaire workflow om een rapport vragen, nodigen ze externe experts en gemeenten uit om samen digitale oplossingen te verkennen.'

Digitalisering Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Voorhoede van een nieuwe revolutie

'Spacemaker faciliteert deze nieuwe manier van werken. Toen het idee in 2015 ontstond, wilden we architecten en ontwikkelaars vooral helpen bouwvolumes digitaal slim te organiseren. Maar al snel zagen we de enorme potentie: hoeveel positieve impact parametrisch ontwerpen kan hebben voor de woonkwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid. Tegenwoordig kunnen we in 3D-modellen door middel van data-analyse verschillende scenario’s vergelijken: als in de toekomst de windsnelheid toeneemt, wat betekent dat dan voor een woning en leefgebied? Door dit soort technische aspecten, die erg belangrijk zijn maar moeilijk uit te leggen, te visualiseren draagt onze software bij aan een toekomstbestendig ontwerp. We maken het onzichtbare zichtbaar.'

Door niet op lokale systemen maar vanuit de browser te werken, hebben alle partijen toegang tot hetzelfde project
Håvard Haukeland
directeur bij Autodesk en medeoprichter van Spacemaker

Meerwaarde voor gebiedsontwikkeling

'Maar mogelijk de grootste meerwaarde ligt op het vlak van de samenwerking. Veel digitale tools zijn nog lokale modellen, opgeslagen op de computer. Spacemaker bevindt zich juist in de browser, waardoor alle stakeholders toegang hebben tot hetzelfde project. Vanaf dag één werken partijen aan een gezamenlijk resultaat. Dit vermindert de ruis en versoepelt het proces. Inmiddels is Spacemaker samengesmolten met Autodesk, een softwarebedrijf dat vooropliep in de revolutie van handtekenen naar Computer-Aided Design naar BIM, en van bestanden naar de cloud. Samen willen wij de voorhoede vormen van een nieuwe digitale revolutie: die van een datagedreven en resultaatgericht proces.’

BPD Dossier ontvangen?

Dit artikel verscheen in BPD Dossier. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?