Kunstwerk voor Hoef en Haag onthuld

Op woensdag 13 september is in Hoef en Haag een kunstwerk van Ricky Rijkenberg onthuld door wethouder Shalandra Hitipeuw (Werk en Inkomen, Kunst en Cultuur, Integratie en Asiel, ICT en informatieveiligheid). Het kunstwerk is geschonken door Hoef en Haag CV (een samenwerking tussen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en gebiedsontwikkelaar AM). In 2017 is tijdens graafwerkzaamheden in het nieuwe dorp Hoef en Haag (gemeente Vijfheerenlanden) een pot met bijna 500 middeleeuwse gouden en zilverenmunten gevonden. De muntvondst is opgenomen in de rijkscollectie en is te zien bij het Stedelijk Museum Vianen en het Rijksmuseum van Oudheden. De muntvondst krijgt nu ook zichtbaarheid in de vorm van een kunstwerk.
  • Publicatiedatum: 14 september 2023
Onthulling Kunstwerk Hoef En Haag
Jeroen Officier, projectdirecteur Hoef en Haag (links), en Shalandra Hitipeuw, wethouder gemeente Vijfheerenladen (rechts)
Zichtbaar

Hoef en Haag CV (een samenwerking tussen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en gebiedsontwikkelaar AM) wil, nadat de munten een mooie plek kregen in de musea, de muntschat ook zichtbaar maken in Hoef en Haag. Vorig jaar is daarom in samenwerking met illustratrice Eva van Aalst en ontwerpster Ricky Rijkenberg een kinderboek gemaakt: ‘De verborgen schat van Hoef en Haag’. Het boek is toen uitgedeeld aan alle kinderen in Hoef en Haag en Hagestein. Daarnaast was er de wens om ook een kunstwerk te schenken aan Hoef en Haag dat geïnspireerd is op de muntschat. Kunstenaar Ricky Rijkenberg is gevraagd om dit kunstwerk te ontwerpen.

Ricky Rijkenberg liet zich voor het kunstwerk inspireren door het grote aantal steden waar de munten geslagen zijn: ‘Dit kunstwerk staat op een locatie rijk aan geschiedenis, gemarkeerd door de ontdekking van een middeleeuwse muntschat met munten uit 43 verschillende steden. Deze steden zijn nu vastgemaakt inde kade, opgesteld als een zonnewijzer die dient als tijdsindicator en oriëntatiepunt, net zoals in het verleden. Wanneer de zon schijnt, worden de steden zichtbaar door het licht en de schaduw. Ze transformeren en verschijnen op verschillende tijdstippen en seizoenen, en verdwijnen wanneer er geen zon is.’

Symboliek en interpretatie

Het alfabetische patroon van de steden lijkt op het eerste gezicht een uiting van orde en structuur. Maar voor de oplettende kijker is er chaos binnen deze orde te vinden, een subtiele herinnering dat het leven en de geschiedenis niet altijd voorspelbaar zijn. De onbeantwoorde vragen rondom de oorsprong van de muntschat—wie heeft hem begraven, waarom, en hoe hij verloren is gegaan—versterken dit gevoel van mysterie en onvoorspelbaarheid.

De zonnewijzer zelf is een symbool van tijd en oriëntatie maar ook een herinnering aan de beperkingen van menselijke pogingen om de wereld te begrijpen en te ordenen. Net zoals de zonnewijzer niet functioneert zonder zon, zijn onze pogingen om de wereld te begrijpen vaak afhankelijk van variabelen buiten onze controle.

Door deze elementen te combineren, biedt het kunstwerk een multidimensionale ervaring. Het is een bespiegeling op de aard van tijd, geschiedenis, en menselijke pogingen om betekenis en orde aan te brengen in een wereld die zich vaak verzet tegen eenvoudige interpretaties. Dit kunstwerk is een uitnodiging om te reflecteren op de complexiteit en het mysterie van onze wereld. Van het grote historische panorama tot de kleine, persoonlijke momenten die onze levens vormgeven.

Muntschat

De muntschat van Hagestein dateert uit de tweede helft van de 15de eeuw, een periode van grote sociale onrust, dat resulteerde in de Stichtse Oorlog van 1481-1483. De munten zijn juist in die jaren begraven in een kookpotje. De meeste exemplaren blijken nauwelijks gebruikt en verkeren in een uitzonderlijke goede staat. Er zit een aantal zeer zeldzame exemplaren tussen: een unieke munt uit Leeuwarden, een gouden munt van koning Henry VI van Engeland, een Salut d’Or geslagen in Parijs en munten van bisschoppen en pausen. De jongste munten van de reeks dateren uit 1481-1482, vlak voordat de schat is begraven.

Op de hoogte blijven van ons werk?