‘Kunst en cultuur nemen bij BPD unieke positie in’

Sinds de oprichting van het bedrijf spelen kunst en cultuur een belangrijke rol in het werk van BPD. Sharon Oldenkotte-Vrolijk, directeur Kunst & Cultuur: ‘Bij BPD maken onze projecten integraal onderdeel uit van de visie en aanpak van het bedrijf, gericht op het creëren van aansprekende leefomgevingen, met oog voor de maatschappelijke context. Kunst en cultuur kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren: ze geven extra betekenis aan de plekken waar mensen wonen, werken en verblijven. Dat besef is vanouds diepgeworteld in onze organisatie. Daarin is BPD uniek.’
  • Publicatiedatum: 1 juni 2023

Gebiedsontwikkeling is meer dan de ruimte op een duurzame en aantrekkelijke manier inrichten. Kunst en cultuur spelen in deze tijd een belangrijke rol in de verbeelding die nodig is om maatschappelijke opgaven tastbaar te maken en nieuwe perspectieven te ontwikkelen.  Sharon Oldenkotte: ‘Kunst en cultuur nodigen mensen uit om anders te kijken naar de omgeving die hen dagelijks omringt.'

De Beemster Boog van kunstenaar Gabriel Lester
De Beemster Boog van kunstenaar Gabriel Lester
De plek van kunst en cultuur binnen BPD

‘Al in de beginperiode van BPD werd kunst en cultuur verbonden aan de realisatie van woningbouwprojecten, vanuit de wens een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen. Daarmee zijn kunst en cultuur  onderdeel geworden van ons werk. Dat werd zichtbaar bij projecten in de gebiedsontwikkeling die werden gerealiseerd door het hele land. Door het starten van een eigen kunstcollectie in 1976 (BPD Kunstcollectie) en het oprichten van het BPD Cultuurfonds in 1988, is kunst en cultuur nog manifester geworden in de organisatie Onze medewerkers dragen dat ook actief uit binnen de samenwerkingen waarin we participeren: met gemeenten, collega-marktpartijen, bewoners en andere partners. Onze kennis en expertise worden zodoende breed toegepast, waarbij we gebruik kunnen maken van een uitgebreid netwerk.’

Al in de beginperiode van BPD werd kunst en cultuur verbonden aan de realisatie van woningbouwprojecten
Sharon Oldenkotte Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Sharon Oldenkotte-Vrolijk
Directeur Kunst & Cultuur
Mail Sharon Oldenkotte-Vrolijk

Maatschappelijke betekenis van ons werk

‘De aanpak is voortdurend breder geworden en daarmee ook de maatschappelijke betekenis van ons werk. Intern hebben kunst en cultuur invloed op de identiteit van de organisatie. Het geeft medewerkers inspiratie en een ander perspectief. Extern gaat het om de kwaliteit van de leefomgeving, betrokkenheid en gemeenschapszin, het behoud van plekken die mensen belangrijk vinden en het maken van nieuwe plekken die verrassen. Kunst en cultuur spelen deze tijd een belangrijke rol in de verbeelding die nodig is om maatschappelijke opgaven in relatie tot klimaat, energie, natuur, landschap en wonen tastbaar te maken en nieuwe perspectieven te ontwikkelen. De verbindende en vernieuwende kracht van kunstenaars, ontwerpers  en architecten bij maatschappelijke vraagstukken zetten we in om een toegevoegde waarde te leveren aan de gebiedsontwikkeling.

Daarnaast dragen we bij aan de versterking van de cultuursector als geheel. Kunstenaars krijgen door BPD kansen om hun werk te realiseren en te tonen, op allerlei verschillende manieren.’

Relatie met de kerntaak van BPD

‘De verbinding van kunst en cultuur met het vak gebiedsontwikkeling wordt steeds hechter. Het heeft alles te maken met identiteit en karakter van de plek en het toevoegen van waarde aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen. Een voorbeeld hiervan is de inzet van onze expertise op het gebied van kunst en cultuur (BPD Kunstprojecten) binnen de gebiedsontwikkelingen van BPD. Dat varieert van het realiseren van kunst in het landschap, kunst in de wijk en kunst aan of op een gebouw. Te denken valt aan het realiseren van kunst in de openbare ruimte, het herplaatsen van bestaande kunstwerken of het ontwikkelen van een tijdelijk kunst- en cultuurprogramma voor een specifieke plek.  Omdat we bij BPD kunst en cultuur op verschillende manieren inzetten – BPD Cultuurfonds, BPD Kunstcollectie, BPD Kunstprojecten, slagen we er ook in nieuwe en onverwachte dwarsverbanden te leggen.’

Betekenis van het Burgerweeshuis

‘In en om het hoofdkantoor van BPD,  het Burgerweeshuis in Amsterdam, tonen we het werk van kunstenaars die verwant zijn aan het werk van architect Aldo van Eyck of daardoor geïnspireerd zijn. Twee keer per jaar organiseren we in samenwerking met (culturele) partners tentoonstellingen, die tevens een relatie hebben met de thema’s waar we als BPD mee bezig zijn binnen gebiedsontwikkelingen. Bijvoorbeeld: de relatie tussen kunst en cultuur en het omliggende landschap. Het hoofdkantoor is exemplarisch voor de bijzondere manier waarop BPD omgaat met kunst en cultuur.’

Op de hoogte blijven van ons werk?