'Hout is een gamechanger, met name door prefab bouwen'

Zo’n tweehonderd jaar geleden kreeg houtbouw een slechte naam: het zou veel onderhoud vergen, brandgevaarlijk en gehorig zijn. Maar hout lijkt op de weg terug. Gudrun Sack, architect en directeur van Tegel Projekt GmbH in Berlijn, ziet het zelfs als gamechanger.

'Houtbouw is op dit moment de populairste bouwwijze in Duitsland. In de regio Berlijn-Brandenburg wordt het ook door de politiek sterk gepromoot. Maar ik vind dat je naar de woningbouw in zijn totaliteit moet kijken. De vraag is eerder: hoe zouden we moeten bouwen met het oog op de klimaatverandering? Hout is een goede oplossing om veel CO2 op te slaan. Wat betreft de keuze voor bouwmaterialen, is het goed om rekening te houden met regionale economische cycli. In Berlijn werken wij daarom bij voorkeur met hout uit de eigen regio. We hebben hier genoeg dennenhout om de komende vijftien jaar in heel Berlijn met hout te kunnen bouwen. Bouwen met hout wordt een echte win-winsituatie als we de bestaande monocultuurbossen duurzaam beheren, zodat het gemengde bossen worden die beter bestand zijn tegen ziekten en klimaatverandering.

Gudrun Sack Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Architect Gudrun Sack is directeur van Tegel Projekt GmbH in Berlijn, dat op het terrein van de voormalige luchthaven Tegel onder meer een woonwijk en een onderzoeks- en industrieterrein ontwikkelt
Eenvoudiger bouwen

Hout is ook wat de bouw betreft een echte gamechanger. Nauwkeurige prefabricage maakt een snellere montage op de bouwplaats en een veel kortere totale bouwtijd mogelijk. De laatste jaren hebben zich op diverse plaatsen in Duitsland innovatieve houtbouwbedrijven gevestigd die robotica inzetten. Tegelijk moeten we, als we overstappen op houtbouw, opnieuw nadenken over de normen voor brandveiligheid en geluidsisolatie. De regelgeving in Duitsland is op dit gebied vele malen strenger dan in Nederland. Dat vergt aanpassingsvermogen, maar daar staat wel tegenover dat je met hout veel eenvoudiger kunt bouwen, met losse elementen en modules.

Wijk die tot omdenken stimuleert

Het Schumacher Quartier, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Berlin TXL, is een modelwijk voor houtbouw. Hier verrijzen wooncomplexen waarbij de bouwhoogte soms wel zestig meter is. Om de ontwikkeling van nieuwe wijken met eengezinswoningen buiten de stad te voorkomen, denken we ook na over alternatieve woonvormen zoals gestapelde eengezinswoningen met aantrekkelijke terrassen. Die bieden grotere huishoudens de optie om in de stad te blijven wonen. In het Schumacher Quartier zijn naast de ideeën van planologen en politici ook de ideeën verwerkt die zijn voortgekomen uit participatieprocessen. Het Quartier is kortom een gezamenlijke inspanning van gemeentelijke woningbouwverenigingen, bouwpartners en wijkgroepen. Bij de gebiedsontwikkeling stond het algemeen belang steeds voorop en de percelen worden in erfpacht afgegeven. Deze op het algemeen belang gerichte aanpak is uniek in Europa, zo niet wereldwijd. Het maakt van Berlin TXL een modelproject dat in de toekomst tot omdenken zal stimuleren.’

BPD Magazine ontvangen?

Dit artikel verscheen in BPD Magazine. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?