Vraag & Antwoord

 1. Waarom verandert Bouwfonds haar bedrijfsnaam?
 2. Bouwfonds is al langer actief als Europese ontwikkelaar. Waarom dan nu een nieuwe naam?
 3. Bouwfonds was eerder actief in een aantal andere Europese landen, maar inmiddels niet meer. Hoe verhoudt zich dat tot die Europese ambitie?
 4. Bouwfonds wil zich profileren als toonaangevende Europese gebiedsontwikkelaar, maar is actief in slechts 3 landen. Hoe Europees ben je dan?
 5. Waarom is er gekozen voor de naam BPD?
 6. Waarom is de naam Marignan blijven bestaan?
 7. Wat verwacht Bouwfonds te bereiken met de nieuwe naam?
 8. Bent u niet bang dat u dat overboord gooit?
 9. Wat gaan onze stakeholders van de verandering merken?
 10. Wat hebben de belangrijkste opdrachtgevers van Bouwfonds, de gemeenten,  aan dat Europese profiel wetende dat gebiedsontwikkeling primair lokale business is?
 11. Waarom de keuze voor een (Engelstalige) positionering: creating living environments?
 12. In hoeverre is het veranderen van je naam iets van deze tijd?
 13. Wanneer is de verandering definitief?

1.Waarom verandert Bouwfonds haar bedrijfsnaam?

De redenen dat Bouwfonds haar naam wijzigt, zijn als volgt:
- Bouwfonds wil zich meer en beter profileren als een sterke Europese gebiedsontwikkelaar, actief in Nederland, Duitsland en Frankrijk.
- De kern van onze werkzaamheden is getransformeerd van klassieke project- en opstalontwikkeling naar kapitaalintensieve gebiedsontwikkeling.
- We willen aansprekender en relevanter worden voor bestaande stakeholders, maar ook voor nieuwe doelgroepen zoals internationale beleggers.

2. Bouwfonds is al langer actief als Europese ontwikkelaar. Waarom dan nu een nieuwe naam?

Het klopt dat Bouwfonds al langer actief is in landen buiten Nederland. Sinds 1993 in Duitsland, sinds 2001 in Frankrijk. Anders dan een interne Europese strategie, is er van een echt overkoepelende naar buiten toe gerichte Europese positionering tot nu toe nooit echt sprake geweest. Met onze nieuwe naam willen we explicieter naar buiten treden met onze gedeelde opvattingen en overtuigingen.

3. Bouwfonds was eerder actief in een aantal andere Europese landen, maar inmiddels niet meer. Hoe verhoudt zich dat tot die Europese ambitie?

Bouwfonds heeft in een eerder stadium besloten zich terug te trekken uit woningmarkten die onvoldoende potentie en perspectief hadden en zich te richten op drie kernlanden: Nederland, Duitsland en Frankrijk. Die strategisch keuze doet  niets af aan onze wens ons te profileren als de Europese gebiedsontwikkelaar die we vandaag zijn. De kennis en ervaringen opgedaan in de landen waaruit we ons hebben teruggetrokken blijft overigens onverkort relevant.

4. Bouwfonds wil zich profileren als toonaangevende Europese gebiedsontwikkelaar, maar is actief in slechts drie landen. Hoe Europees ben je dan?

Voor onze profilering als Europese gebiedsontwikkelaar telt niet zozeer het aantal landen waarin we actief zijn, maar de feitelijke positie die we vandaag innemen. We zijn marktleider in Nederland, staan in de top 3 in Duitsland en bezetten een stevige zevende plek in Frankrijk. Daar komt bij dat onze expertise en ervaringen verder reiken dan de woningmarkten waarin we daadwerkelijk actief zijn.

5. Waarom is er gekozen voor de naam BPD?

BPD is afgeleid van de naam van onze Europese holding Bouwfonds Property Development. Een naam die we al jarenlang intern gebruiken als aanduiding voor ons activiteiten in Duitsland, Frankrijk en Nederland en ons daarom nauw aan het hart ligt. De gekozen afkorting vinden wij krachtig, pakkend en duidelijk en is overal even goed uitspreekbaar.

6. Waarom blijft de naam Marignan bestaan?

De naamsverandering betreft vooral de (oer-Hollandse) naam Bouwfonds. Marignan is een sterk, bekend en gewaardeerd merk in Frankrijk waardoor er geen reden is ook deze naam te veranderen. Met de naam BPD voegen we daar onze Europese aspiraties en ambities aan toe.

7. Wat verwacht Bouwfonds te bereiken met de nieuwe naam?

Wij geloven dat een krachtig, eenduidig nieuw merk ons in staat stelt ons beter en relevanter te positioneren en daarmee bijdraagt aan de verdere groei en ontwikkeling van onze organisatie. Met onze aangescherpte positionering kunnen we op deze wijze in Nederland, Frankrijk en Duitsland bouwen aan één en hetzelfde betekenisvolle imago. Bouwfonds is in Nederland een voor velen bekende, vertrouwde naam.

8. Bent u niet bang dat u dat overboord gooit?

Wij realiseren ons dat Bouwfonds een sterk en bekend merk is. Het is belangrijk te benadrukken dat hoewel onze naam verandert, er aan het DNA van onze organisatie niets verandert. We blijven dezelfde solide, sterke en betrouwbare ontwikkelaar die al sinds jaar en dag marktleider is in Nederland.    

9. Wat gaan onze stakeholders van de verandering merken?

Anders dan onze nieuwe naam, verandert er voor hen en de wijze van samenwerken niets. We blijven onverkort de betrouwbare partner die zijn kennis en ervaring inzet om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan één van onze belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, woonwijken en onze antwoorden op alle woonwensen die er leven in de landen waarin we als gebiedsontwikkelaar actief zijn.

10. Wat hebben de belangrijkste opdrachtgevers van Bouwfonds, de gemeenten,  aan dat Europese profiel wetende dat gebiedsontwikkeling primair lokale business is?

Het klopt dat ons vak in de kern lokale business is en we blijven die lokale kracht met onze dertig Europese vestigingen in economisch sterke regio’s ook in de toekomst koesteren. Toch zijn wij ervan overtuigd dat het delen van grensoverschrijdende inzichten en ervaringen belangrijk zijn in ons werk. Met andere woorden: de kennis die we opdoen in Hamburg kunnen we toepassen in Parijs. En wat we in Parijs leren kan van nut zijn voor ons werk in Amsterdam.

11. Waarom de keuze voor een (Engelstalige) positionering: creating living environments?

Met deze drie woorden hebben we onze visie helder en eenduidig proberen samen te vatten. Een belofte die overal hetzelfde is. We geloven in ‘creating living environments’, in het ontwikkelen van omgevingen waar de bebouwing en natuur elkaar op harmonieuze wijze ontmoeten. Die rust, ruimte en geborgenheid bieden en als ontmoetingsplek uitnodigen tot allerlei activiteiten op straat. Wij denken dat deze Engelse zin onze essentie goed en sterk verwoordt. Ernst & Young, Overtoom, Oranjewoud gingen Bouwfonds voor met een naamswijziging.

12. In hoeverre is het veranderen van je naam iets van deze tijd?

Verandering van je merknaam, zeker wanneer deze al lang bestaat, is geen stap die je ondoordacht neemt. Hieraan liggen altijd strategische afwegingen ten grondslag. Dat geldt ook voor Bouwfonds. Onze naamsverandering is een keuze vanuit kracht en overtuiging en  geen cosmetische operatie. Wij koesteren onze geschiedenis en kern, maar kiezen nu voor een naam die ons beter in staat stelt te worden herkend en erkend als Europese gebiedsontwikkelaar.  

13. Wanneer is de verandering definitief?

In de periode september tot en met december informeren we onze stakeholders over de voorgenomen naamswijziging. Vanaf 1 januari 2015 maakt Bouwfonds definitief plaats voor BPD.

Kijk ook op